6956007077 Κίρκης 56, Πύλαια, Θεσσαλονίκη mantellosv@gmail.com
hero image