6956007077 Κίρκης 56, Πύλαια, Θεσσαλονίκη mantellosv@gmail.com

Κίρκης 56, Πύλαια, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54634

Τηλέφωνο: 6956007077

E-mail: mantellosv@gmail.com

Επισκεψιμότητα: 3405

Ιστοσελίδα: http://www.vmantellos.gr